Uppsala som cykelstad

Nästan en tredjedel av alla resor som görs i Uppsala under en dag sker på cykel. Det innebär att människor i Uppsala ungefär 120 000 gånger om dagen sätter sig på en sadel och trampar iväg, något som gör Uppsala till Sveriges cykeltätaste stad. Det är därför inte för inte som Uppsala kallas för cykelstad.bicycle-511854_1280

Uppsala kommun satsar stort på att förbättra framkomligheten för stadens många cyklister. Uppsala kommun får till exempel toppbetyg i Cykelfrämjandets årliga kommunvelometer när det gäller nyinvesteringar och information. Uppsala kommun har också arbetat i fyra år, mellan 2010 och 2014, med att bygga 3400 nya cykelparkeringar i centrum och runt resecentralen. För att skapa mer plats i dessa centrala delar i Uppsala har kommunen också arbetat med att omhänderta övergivna cyklar som tar upp cykelparkeringar, och har kört en informationskampanj som uppmanar Uppsalas cyklister att ”parkera schysst” – det vill säga att parkera cykeln i ett cykelställ. Inför vintern 2014 sökte kommunen dessutom 50 frivilliga som inte tidigare hade cyklat på vintern. I utbyte mot vinterutrustning till sin cykel fick de i uppgift att cykla minst tre kilometer tre dagar i veckan mellan november och mars. Med detta ville kommunen både uppmuntra fler att börja cykla, och inhämta tips och råd från försökspersonerna gällande var det finns brister i väghållningen för cyklister.

Många menar dock att kommunen inte gör tillräckligt för stadens cyklister. Trots allt arbete med cykelparkeringarna är det nämligen fortfarande svårt att hitta ett ledigt ställ i centrum. Björn Engström, som är ordförande för Cykelfrämjandet, pekar på att man på Västra Ågatan har öppnat för biltrafik i båda riktningarna på en gata som tidigare var enkelriktad, vilket ökar bullret från trafiken och tar mer plats från cyklisterna. På Östra Ågatan har man också lagt kullersten på cykelbanan, vilket är mycket obekvämt att cykla på och gör att många cyklister cyklar på trottoaren istället. Och även om Uppsala fick bra betyg på två områden i Cykelfrämjandets velometer, kom staden inte bättre än på en sjundeplats totalt. Bäst cykelkommun i Sverige just nu är istället Lund. Uppsala får med andra ord kämpa lite till för att helt leva upp till sin titel som ”cykelstad”.

Om du är en av de tusentals människor som bor i Uppsala och kanske cyklar till universitetet, skolan eller jobbet, och du vill anordna en fest eller ett evenemang med god och fräsch mat, kan du kontakta Sandys. De erbjuder nämligen catering i Uppsala. Om leveransen sker på cykel är dock mer tveksamt!