Fördelar med att cykla

Enligt en undersökning av Trafikverket är hälften av alla bilresor kortare än 5 kilometer. Med en cykel kan man ta sig 5 kilometer på bara en kvart. Genom att välja cykeln istället för bilen för dessa korta resor bidrar man till en rad positiva effekter för en själv och för sin omgivning.

En uppenbar fördel för en själv är hälsoaspekten. Att ta cykeln till och från jobbet eller till och från affären är till exempel utmärkta sätt att utöva vardagsmotion. Cykling är en skonsam motionsform som inte belastar lederna, och som tränar hela kroppen. Om du börjar använda cykeln regelbundet kommer du att märka att du får bättre kondition och att du blir rörligare.bike-692174_640

En annan fördel med att cykla framför att ta bilen är att det blir billigare. En cykel går inte på något bränsle förutom dina egna kalorier, till skillnad från en bil som slukar bensin eller diesel, särskilt när det blir många, korta resor. Du kan med andra ord spara hundralappar på att välja bort bilen i de flesta fall.

Om dessa fördelar inte var tillräckligt övertygande kan man också beakta de fördelar som cyklandet för med sig för ens direkta omgivning och världen i stort. Fler cyklar och färre bilar på gatorna bidrar till exempel till att skapa en säkrare stadsmiljö (särskilt för barn) och en stadsmiljö med mindre buller och oljud från trafiken. Dessutom bidrar man genom att cykla till att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. Det kanske kan kännas abstrakt med ”atmosfären”, men de minskade utsläppen märks också i ens närhet genom att luften i staden blir renare. Av den anledningen är det särskilt viktigt att ersätta de korta bilresorna med cykelresor, eftersom bensinförbrukningen och koldioxidutsläppen är 35 procent högre under de första 5 kilometrarna av en resa. De utsläppen kan med andra ord helt undvikas om man väljer kraften från sina egna ben och cykelpedaler istället för bensin och gaspedaler.

Om du har ett företag kan ett bra marknadsföringsknep vara att förse dina anställda med cyklar med företagets namn på. Då visas företagets namn i ett sammanhang som visar på miljömedvetenhet, eftersom dina anställda tar sig till och från jobbet på ett miljövänligt och hälsosamt sätt. Du kan beställa mängder av produkter med företagsnamn tryckta på dem på Medtryck.com.