Cykeln är framtiden för staden

På många håll ute i landet vill man nu att vi börjar högprioritera cykeltrafiken när det kommer till våra större städer. Om man ger bättre möjlighet att kunna använda cykeln så kommer människor i större utsträckning välja bort bilen. Ett ökat cyklande är inte bara ett stort plus för miljön, även människors hälsa har visat sig förbättrats markant med motionen som medföljer.

Stadsplanering är A och O

Stadsplanering vid en stad är viktigt för att kunna bygga ut cykelvägsnätet på ett smart sätt. Människor vill kunna röra sig mellan specifika och strategiska platser och det ska framför allt vara lätt att parkera sin cykel utan risk för att den blir stulen. Det finns nu ett spännande försök med smarta cykelboxar, mer om detta på www.cykelboxen.se, som verkar ha hittat en perfekt lösning. Det är viktigt att parkerandet av cyklar fungerar smidigt för alla som rör sig i det offentliga rummet.

Hur kommer framtidens cykelstad se ut?

Forskare från statens väg- och transport forskningsinstitut diskuterar frågan fortlöpande. [b]Mer plats för människor och parker[/b] och fördelar till cykeln framför bilen, verkar vara det genomgående temat. Framtidens stad måste vara tillgänglig för människor och kan vi höja användandet av cykeltrafiken, får vi en win-win situation, när det kommer till hållbar stadsplanering och minskade utsläpp. Det sker ett ökat intresse för cykeln, i storstäderna och på många platser i världen, kan man nästan gratis använda lånecyklar, som står utplacerade på strategiska platser i staden.

Köpenhamn, Amsterdam och Malmö är lysande exempel

Dessa tre städer har verkligen tänkt gå i bräschen för att hitta en cykelvänligare stad. I samtliga tre utgår man ifrån cykeltrafiken då stadsplaneringen utförs. Bilar kommer i andra eller tredje hand.

Att de tre städerna är nämligen fria från backar, kan förstås vara en förklaring till att de ligger i världsklass när det gäller cykeltrafik. I andra städer är det bara en dröm. Rom är exempelvis en stad för bilister och där det kan vara jobbigt ta sig fram med cykel. Cyklisterna i Rom har däremot närt en dröm i flera år. Man har planerat en ringväg, ca 44 kilometer lång, oavbruten runt själva stadskärnan. Cykelvägen skulle då gå ända fram till förorterna, enda från Colosseum.

Malmö tar 5:e plats…

på listan över de bästa cykelstäderna. Ett team av intressenter har låtit undersöka 136 städer i hela världen för att se vart de bästa cykelstäderna finns. Malmö håller på att uppgradera infrastrukturen och vi kan vänta oss att staden kommer att stiga i rankingen. Enligt undersökningen finns det tre saker som går igen i de tre bästa cykelstäderna nämligen:

  • Förståelse av potentialen i cykeln som allmänt transportmedel.
  • Investeringar i en cykelvänlig infrastruktur.
  • En grundmurad önskan om att göra städer bättre.